Styrelsen

Bertil          Björn              Karin             Lars


Styrelsen

 

Ordförande: Lars Lennefeldt

Mokärrsvägen 28,

13569 Tyresö

Tel 7707198, 0708 846255

e-post lennefeldt@hotmail.com


Kassör: Lena Bernström

Svartbäcksvägen 1

13569 Tyresö

Tel 7707307, 0731 511911

e-post lena.bernstrom@bya.se


Hamnkapten: Bertil Bergseth

Svartbäcksvägen 8

13569 Tyresö

Tel 0707 649790

e-post bertil.bergseth@valvetab.se

 

Sekreterare: Karin Ernflo

Mokärrsvägen 28

13569 Tyresö

Tel 08 7707198, 0708 778324

e-post karinernflo@hotmail.com

Copyright © All Rights Reserved